شرکت دیدبان سنجش امیرکبیر

شرکت دیدبان سنجش امیرکبیر در سال ۹۶ گواهی نامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17020 را از سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI دریافت کرده است. در دی ماه ۹۶، این شرکت موفق به دریافت گواهینامه بازرسی جایگاه های CNG به عنوان اولین شرکت در سطح استان مرکزی شد. در ادامه روند رو به رشد شرکت، در اردیبهشت ماه سال ۹۷، گواهینامه بازرسی خود را در حوزه آسانسورهای برقی اخذ کرد. ...
ادامه